Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Využite aktuálnu ponuku KIC SvF - bezplatný skúšobný prístup do databázyGeoRef od spoločnosti American Geological Institute. GeoRef je bibliografická databáza, zameraná na literatúru z oblasti geológie a geografie. Pokrýva viac ako 3 500 časopisov v 40 jazykoch. Databáza GeoRef obsahuje viac ako 3 milióny záznamov o časopiseckých článkoch, knihách, mapách, správach, dizertačných prácach a zborníkoch z konferencií. Väčšina záznamov obsahuje abstrakt.

Prístup do databázy je zabezpečený priamo z Vašich počítačov, alebo z databázového centra KIC, v termíne do 30.6.2009

prostredníctvom webstránky KIC: http://www.svf.stuba.sk/kic

alebo prostredníctvom: http://www.ovid.com/site/rotm/index.jsp

Prístup je bezplatný, stačí sa zaregistrovať.

Leták GeoRef na stiahnutie

Viac o databáze GeoRef
Retrospektíva dokumentov publikovaných v USA je od roku 1785, a celosvetovo počnúc rokom 1933. Na vyhľadávanie slúži
GeoRef tezaurus. Databáza je aktualizovaná mesačne. Ročne v databáze pribúda približne stotisíc nových záznamov.