Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na Stavebnej fakulte STU sa v stredu 13.11.2019 po prvýkrát uskutočnilo podujatie „GIS Day na SvF“ pri príležitosti medzinárodného dňa geografických informačných systémov (GIS). Tento deň sa oslavuje každoročne po celom svete a jeho cieľom je priblížiť GIS a ich využitie v najrôznejších aplikáciách čo najširšej skupine ľudí. GIS sú technológiou na zber, ukladanie, spracovanie, analýzu a zobrazovanie priestorových dát a majú veľký potenciál využitia v praxi, vo vede, aj v bežnom živote – či už ide o vyhľadávanie miest, adries, trás v Google Maps či OpenStreetMap, aktuálnu a rýchlu navigáciu v autách alebo pohodlné prezeranie katastrálnych či turistických máp na internete.

V prípade GIS Day na SvF sme sa zamerali na sprostredkovanie skúseností odborníkov z praxe študentom/vysokoškolákom, ktorí sa s touto problematikou stretávajú aj počas štúdia na niektorých predmetoch vyučovaných Katedrou geodetických základov (KGZA)  či Katedrou vodného hospodárstva krajiny (KVHK) SvF. Naše pozvanie sme rozšírili aj na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského. Záujem návštevníkov o toto podujatie prekonal naše očakávania. V seminárnej miestnosti B-107 sa nakoniec zišlo viac ako 90 študentov a študentiek, vyučujúcich a ďalších priaznivcov geoinformatiky.

   

Program GIS Day odštartoval uvítaním zo strany organizátoriek Milice Aleksić (KVHK) a Alexandry Rášovej (KGZA) a prodekanky pre vedu a výskum prof. Ing. Kamily Hlavčovej, PhD. Po úvodných slovách už nasledovala prednáška Lindy Gálovej (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR) o leteckom mapovaní na ÚGKK SR a možnosti získavania a využívania týchto dát. Následne sme sa na diaľku spojili s Jakubom Fuskom (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre), ktorý nám porozprával o svojich skúsenostiach s GIS, dátami a medziodborovou spoluprácou. Ďalším prezentujúcim bol Martin Švec (HERE) s témou navigačných systémov a vytvárania máp pre navigáciu. Jakub Straka (AI-MAPS) predstavil softvér na tvorbu hmatových orientačných máp STHORM, ktorý sa používa na tvorbu máp pre nevidiacich a slabozrakých. Prednáška Martina Dobiaša (Lutra Consulting), jedného z vývojárov open source softéru QGIS, sa zameriavala na súčasné a budúce trendy v GIS. O využití GIS v krajinárskych a hydrologických analýzach nám porozprával Patrik Sleziak (Ústav hydrológie SAV) a prednáškovú časť podujatia zavŕšil Miloslav Ofúkaný (Amavet 962) svojou prednáškou o využití GIS v rámci dobrovoľníctva a humanitárnej pomoci.

   

Záverom podujatia bolo losovanie, v rámci ktorého sme vyžrebovali 5 prítomných účastníkov, ktorí získali licenciu ArcGIS od spoločnosti ESRI a drobné darčeky od Stavebnej fakulty STU. 

Ďakujeme všetkým prednášajúcim, ako aj účastníkom, že prišli a vytvorili výbornú a inšpiratívnu atmosféru. Veríme, že GIS Day na SvF svoje „dobrodružstvo“ len začína, a že sa pri tejto príležitosti stretneme aj budúci rok, 18.11.2020, na ďalšej oslave medzinárodného dňa GIS.

 

Text/organizátorky GIS Day na SvF: Ing. Milica Aleksić, Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF, Ing. Alexandra Rášová, PhD., Katedra geodetických základov SvF,
Foto: Veronika Soldánová, Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF