Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 5. 10. 2015 sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční:
- o 10.30 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Jany Špirkovej, PhD., pracovníčky Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica.
Téma habilitačnej prednášky: Vplyv vybraných rizikových faktorov na výšku dôchodkov z II. a III. piliera dôchodkového sporenia.
Názov habilitačnej práce: Mixture operators and their applications in utility theory.

- o 12.30 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Andrey Stupňanovej, PhD., pracovníčky Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave.
Téma habilitačnej prednášky:Choquetov a Sugenov integrál.
Názov habilitačnej práce: Monotónne miery a a agregačné funkcie.