Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Katedra (ústav)   Kandidát nominovaný katedrou/ústavom
1, BKM 1 Doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
2 Doc. Ing. Július Šoltész, PhD.
2, DOS 1 Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
2 Ing. Dominika Hodáková
3, GZA 1 Ing. Blažej Bucha, PhD.
2 Doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
4, GDE 1 Doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
2 Doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
5, GTE 1 Doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
2 Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
6, VHK 1 Prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
2 Ing. Roman Výleta, PhD.
7, HTE 1 Doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
2 Ing. Ján Rumann, PhD.
8, KPS 1 Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
2 Ing. Peter Buday, PhD.
9, KDK 1 Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
2 Ing. Martin Magura, PhD.
10, MDG 1 Ing. Marek Macák, PhD.
2 RNDr. Martin Balažovjech, PhD.
11, FYZ 1 Mgr. Milan Jurči, PhD.
2 Prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
12, SME 1 Doc. Ing. Martin Psotný, PhD.
2 Doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
13, MTI 1 Ing. Alena Struhárová, PhD.
2 Ing. Miriam Ledererová, PhD.
14, TES 1 Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
2 Ing. Silvia Ďubek, PhD.
15, ZEI 1 Prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
2 Ing. Michal Holubec, PhD.
16, TZB 1 Ing. Mária Kurčová, PhD.
2 Ing. Kamila Víchová, PhD.
17, ARC 1 Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
2 Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD.
18, USZ 1 Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
2 Ing. Martina Jurigová
19, JAZ 1 Mgr. Pavla Balážová
2 PhDr. Alžbeta Pálová, PhD.
20, TVY 1 Mgr. Zita Herzánová
2 Mgr. Marián Decký
21, HUV 1 JUDr. Janka Zajacová, PhD.
2 JUDr. Ján Florián Gajniak

Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
predsedníčka organizačnej a volebnej komisie AS SvF STU