Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave
a
Technická komisia č.89 pre geodéziu a kartografiu pri SÚTN 

usporiadajú


 seminár

ZAVEDENIE EURÓPSKYCH NORIEM DO SÚSTAVY STN
A ICH APLIKÁCIA V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
A INŽINIERSKEJ GEODÉZIE

 

Termín konania
16. apríla 2013

 

Miesto konania
Kočovce
Učebno-rekreačné zariadenie Stavebnej fakulty STU v Bratislave

_________

 

Pozvánka v PDF formáte