Prejsť na obsah
Dianie na SvF

16. novembra 2012 sa uskutočnil vo Vernosti 5. ročník squashového turnaja pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva o pohár rektora STU Bratislava.

Organizátorom turnaja bola Katedra telesnej výchovy Stavebnej fakulty STU Bratislava.

Turnaja sa zúčastnilo 14 mužov a 3 ženy a mal vysokú športovú úroveň.

Turnaj slávnostne otvoril prodekan SvF STU prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.

Poďakovanie patrí rektorátu STU, ktorý finančne zabezpečil organizáciu turnaja a firmám BODY ENERGY CLUB, WEBER, Ayecare, FIAT, SQUASH ROAN, ktoré poskytli ceny pre víťazov.

Výsledky:

Muži:

1. Jakabšic Jakub ChtF
2. Susedík Jakub FEI
3. Kučera Martin FA

Ženy:

1. Vičanová Daniela SvF
2. Kamodyová Jana FEI
3. Vrtiaková Barbora FTVŠ

Squashový turnaj 2012 Squashový turnaj 2012 Squashový turnaj 2012 Squashový turnaj 2012  Squashový turnaj 2012 Squashový turnaj 2012