Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Krátkou úvahou nad pojmom  staroba privítal moderátor bezmála 110 dôchodcov na ich tradičnom každoročnom stretnutí s vedením Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vo svojom slávnostnom príhovore dekan fakulty Stanislav Unčík sa zmienil o kľúčových udalostiach  na fakulte v predchádzajúcom roku a rámcovo vykreslil súčasné postavenie fakulty v akademickom priestore s prihliadnutím na jej ekonomické možnosti a štrukturálne zmeny. Predseda Nezávislej odborovej organizácie (NOO) na fakulte Miloslav Štujber v mene odborárov srdečne pozdravil niekdajšie dlhoročné kolegyne a kolegov, pričom členovia výboru NOO ich obdarovali malými darčekmi od vedenia fakulty. V sprievodnom hudobno-poetickom programe mysle prítomných rozveselili a ústa rozospievali rezké tóny harmoniky a slová známych i menej známych ľudových piesní.  A v tomto duchu znásobenom aj chutným občerstvením sa niesli spontánne, úprimné rozhovory, diskusie, rozpomínania  na všakovaké spoločné zážitky a nechýbali ani zmienky o plánoch a predstavách blízkej  budúcnosti.

Úprimná vďaka všetkých prítomných patrí personálu jedálne za vkusné pohostenie  a pracovníkom oddelenia didaktickej techniky za bezproblémovú audiovizuálnu podporu.

Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami