Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Milé kolegyne, kolegovia,
študenti 3. ročníka SvF STU

srdečne Vás pozývame na stretnutie vedenia fakulty so študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia, ktoré sa uskutoční
dňa 21. 3. 2006 v miestnosti B 001 o 18.00 h.

Program stretnutia:

1.     Informácia o  študijných programoch inžinierskeho štúdia.
2.     Náväznosť nových inžinierskych študijných programov na existujúce bakalárske študijné odbory
3.     Zásady prijímacieho konania na inžinierske štúdium.
4.     Diskusia.

Na stretnutí sú vítaní aj študenti ostatných ročníkov.