Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Harmonogram štúdia na akademický rok 2017/2018


AKADEMICKÝ ROK 2017/2018  od 01.09.2017 do 31.08.2018
Zimný semester od 18.09.2017 do 03.02.2018
Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 18.9.2017
Výučba (13 týždňov) od 18.09.2017 do 16.12.2017
Skúškové obdobie (6 týždňov) od 18.12.2017 do 03.02.2018
Zimné prázdniny od 23.12.2017 do 30.12.2017
Jarné prázdniny od 05.02.2018 do 10.02.2018
Letný semester  od 12.02.2018 do 31.08.2018
Výučba (13 týždňov)  od 12.02.2018 do 30.06.2018
Skúškové obdobie (6 týždňov)  od 14.05. 2018 do 30.06.2018
Letné prázdniny od 02.07.2018 do 31.08.2018
Ročníky končiace inžinierske štúdium – úprava dĺžky letného semestra
Výučba (12 týždňov) od 12.02.2018 do 25.05.2018
Odovzdanie diplomovej práce  do 10.05.2018
Uzavretie AIS pre posledný ročník Ing. štúdia 11.5.2018
Recenzie diplomových prác od 14.05.2018 do 25.05.2018
Štátne skúšky inžinierského štúdia 18.05., 22.05., 01.06.2018
Obhajoba diplomových prác od 05.06.2018 do 07.06.2018
Promócie inžinierskeho štúdia  21. a 22.06.2018
Ročníky končiace bakalárske štúdium – úprava dĺžky letného semestra
Výučba (12 týždňov)  od 12.02.2018 do 04.05.2018
Odovzdanie bakalárskej práce  do 03.05.2018
Skúškové obdobie (4 týždne) od 07.05.2018 do 05.06.2018
Uzavretie AIS pre posledný ročník Bc. štúdia o 12:00  5.6.2018
Recenzie bakalárskych prác od 07.05.2018 do 01.06.2018
Štátne skúšky bakalárskeho štúdia od 11.06.2018 do 13.06.2018
Promócie bakalárskeho štúdia 28. a 29.06.2018
Zápisy do vyšších ročníkov
Registrácia predmetov na ZS ak. roka 2018/19 od 02.05.2018 do 11.05.2018
Elektronický zápis do ZS akademického roka 2018/19 od 04.07.2018 do 11.07.2018
Zápis znovuprijatých študentov  9.7.2018