Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Výučbu fyziky na Stavebnej fakulte zabezpečovala do roku 1976 celoškolská Katedra fyziky z Elektrotechnickej fakulty SVŠT. V uvedenom roku prešla časť pracovníkov tejto katedry na novovzniknutú Katedru teoretickej a stavebnej fyziky a TZB na SvF. V roku 1981 sa odčlenila Katedra technických zariadení budov. V roku 1994 prešli pracovníci oddelenia stavebnej fyziky na Katedru konštrukcií pozemných stavieb a vznikla samostatná Katedra fyziky na Stavebnej fakulte. Jej prvým vedúcim bol prof. J. Zámečník.

Kontakt

Adresa: Katedra fyziky, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

Telefón: 02/32 888 421 (sekretariát)

E-mail: libusa.balazova@stuba.sk (sekretariát)