Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Fyzika 1
Študijný program: Geodézia a kartografia

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Krajinárstvo a krajinné plánovanie

Pozemné stavby a architektúra

Stavby na tvorbu a ochranu prostredia

Technológie a manažérstvo stavieb

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Fyzika 2
Študijný program:

Geodézia a kartografia

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Technológie a manažérstvo stavieb

Physics
Študijný program: Civil Engineering