Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Vyšetrovanie hygrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania
APVV-15-0681
Trvanie: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Vlhkostná deformácia stavebných materiálov

VEGA 1/0689/13
Trvanie: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

Určenie fyzikálnych charakteristík infiltrácie a transportu kontaminantu s adsorpciou v poréznych médiách
APVV-0743-10
Trvanie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2014
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

Štúdium a modelovanie vlhkostných a tepelných a vlastností stavebných materiálov
VEGA 1/4204/07
Trvanie: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

Konplexné tepelnovlhkostné správanie sa budov
APVT 51-030704
Trvanie: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2007
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Matiašovský, CSc.

Tepelné a vlhkostné parametre granulovaných a pórových materiálov
VEGA 1/1133/04
Trvanie: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2006
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty
KEGA 3/1187/03
Trvanie: 1. 1. 2003 - 31. 12. 2006
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.