Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov
Kontakt:
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov,
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: robert.peschl@stuba.sk
Tel: +421-2-59274342
Fax: +421-2-52925476
Informácie v AIS: Mgr. Robert Peschl