Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Ing. Blažej BUCHA, PhD. utorok 09:00 -11:00
Ing. Renata ĎURAČIOVÁ, PhD. - -
Ing. Jana FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, PhD. streda 13:00 - 14:00 
Ing. Róbert FENCÍK, PhD. pondelok 13:00 - 15:00
Ing. Ľubomíra GERHÁTOVÁ, PhD.

pondelok

streda

14:00 -15:00

07:00 - 08:00

Ing. Branislav HÁBEL, PhD. /observatórium - 0917 669 453/

pondelok

utorok

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

prof. Ing. Ján HEFTY, PhD. utorok  10:00 - 12:00
doc. Ing. Ladislav HUSÁR, PhD. utorok 13:00 - 15:00
doc. Ing. Juraj JANÁK, PhD. - -
Ing. Peter KORČÁK   /miestnosť -/ pondelok 14:00 - 15:50
Ing. Tibor LIESKOVSKÝ, PhD. pondelok 13:00 - 15:00
doc. Ing. Marcel MOJZEŠ, PhD. - -
Ing. Juraj PAPČO, PhD. - -
Ing. Alexandra Rášová, PhD.
Ing. Martina MINÁRIKOVÁ   /observatórium - 0917 669 453/

pondelok

štvrtok

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

Ing. Richard CZIKHARDT pondelok

09:00 - 10:00

13:00 - 14:00

Ing. Martin IMRIŠEK  /observatórium - 0917 669 453/ streda 11:00 - 13:00 
Ing. Martin LEŠKO

pondelok

štvrtok

11:00 -12:00

11:00 - 12:00

Ing. Pavol LETKO utorok 11:00 - 13:00
Ing. Milan MUŇKO - -
Mgr. Robert PESCHL štvrtok 09:00 - 11:00
Ing. Daniela PIAČKOVÁ utorok

09:00 - 10:00

15:00 - 16:00 

Ing. Peter ŠPÁNIK  /observatórium - 0917 669 453/ utorok 14:00 - 16:00
Mgr. Tomáš ŠTEFANIČKA