Prejsť na obsah
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Letný semester šk.r. 2013/2014
Doc. Ing. Jozef ČIŽMÁR, PhD. - pondelok 7:30 - 9:30
Ing. Róbert FENCÍK, PhD. - pondelok 8:00- 10:00
Ing. Robert GEISSE, PhD. - streda 11:00 - 13:00
Ing. Ľubica HUDECOVÁ, PhD. - pondelok 10:00 - 12:00
Ing. Petra NEMCOVÁ - pondelok 12:00 - 14:00
Ing. Jakub STRAKA - stáž Guatemala