Prejsť na obsah
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Katedra mapovania a pozemkových úprav spolu s Katedrou geodézie a Katedrou geodetických základov zabezpečuje štúdijný program Geodézia a kartografia v rámci bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia.

V rámci inžinierskeho štúdia programu Geodézia a kartografia katedra garantuje zameranie:
  • Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
  • Katedra mapovania a pozemkových úprav spolu s Katedrou geodézie zabezpečuje výučbu predmetu Geodézia, kartografia a kataster pre štúdijný program Inžinierstvo životného prostredia v rámci bakalárskeho štúdia.

    Katedra mapovania a pozemkových úprav zabezpečuje výučbu predmetu Pozemkové úpravy pre štúdijný program Krajinné inžinierstvo v rámci inžinierskeho štúdia.