Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

program TEMPUS

 

Projekt - EGUASP - 543727 - Tempus -2013 - IT - SMGR

Názov projektu: On-line Quality Assurance of Study programmes. 

Typ projektu: Štrukturálne a doplnkové opatrenia - podpora národnej reformy v partnerských krajinách v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Informácie o projekte: http://equasp.tstu.ru/

Cieľom projektu je implementácia štandardov kvality dohodnutých ministrami školstva 48 krajín v RF . Štandardy kvality EU sú uvedené v publikácií:
http://www.enqa.eu/pubs_esg.lasso

Riešiteľom projektu na Stavebnej fakulte  STU je prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.  - jozef.gasparik@stuba.sk.  Projekt sa realizuje na Katedre technológie stavieb.

Kontaktná osoba: valeria.lesnakova@stuba.sk

 

V dňoch 28.04. - 30.04.2015 sa na pôde SvF STU v rámci medzinárodného projektu   s označením 543727 - Tempus - 1 - 2013 - 1 - IT - TEMPUS - SMGR financovaného Európskou komisiou v rámci programu Tempus uskutočnil "Training seminár". Informácie o projekte sú na stránke:  http://equasp.tstu.ru/  

Program seminára

Účastníci seminára

Training seminár

 


Projekt – FRELP – JEP_25186 -2004

Názov projektu: Master in Environmental Law and Policies in the Russian Federation
Typ projektu: Joint eur. project – spoločné európske projekty – rozvoj študijných programov a plánov
Informácie o projekte: http://frelp.web.tstu.ru

 


 

Projekt – T078A06 – KYR – QM- KSTU

Názov projektu: Transferring of Quality management in KSTU functions and processes
Typ projektu: Štrukturálne a doplnkové opatrenia – podpora národnej reformy v oblasti vysokoškolského vzdelávania
Informácie o projekte: http://www.dqm.net.kg/

 


 

Projekt SM_SCM-T45A06 -2006 (KZ,RU)


Názov projektu: Transferring of EU evaluation models in KAUIR functions and processes
Typ projektu: Štrukturálne a doplnkové opatrenia – podpora národnej reformy v oblasti vysokoškolského vzdelávania


Projekt DOQUP - 517340-TEMPUS - 2011- IT- SMGR

Názov projektu: Documentation for Quality Assurance of Study Programmes.
Typ projektu: Štrukturálne a doplnkové opatrenia – podpora národnej reformy v partnerských krajinách v oblasti vysokoškolského vzdelávania . Informácie o projekte: http://tempus-doqup.unige.it

Cieľom projektu je implementácia štandardov kvality dohodnutých ministrami školstva 48 krajín v partnerských krajinách . Štandardy kvality EU sú uvedené v publikácií: http://www.enqa.eu/pubs_esg.lasso

Riešiteľom projektu je na Stavebnej fakulte  STU je doc. Ing. Eva Jankovichová PhD. Projekt sa realizuje na Katedre technológie stavieb u prof. Ing. Jozefa Gašparíka,PhD.


V dňoch 10.10. -12.10.2012 sa na pôde SvF STU v rámci medzinárodného projektu   s označením 517340 - Tempus -1 - 2011 -1 - IT -TEMPUS -SMGR financovaného Európskou komisiou v rámci programu Tempus uskutoční "Training seminár". Informácie o projekte sú na stránke: http://tempus-doqup.unige.it
 
Program seminára súbor PDF
Zahraniční účastníci seminára súbor PDF

Training seminar