Prejsť na obsah
Fakulta

Rokovací poriadok akademického senátu Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
zo dňa 25.11.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.4.2013

dokument TU