Prejsť na obsah
Výberové konania na miesta učiteľov

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry kovových a drevených konštrukcií (viac informácií TU) 16.1.2017

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta pre študijný odbor Geodézia a kartografia na Katedre geodézie SvF STU na predmety Fotogrametria 1, Fotogrametria 2, Diaľkový prieskum Zeme a Aplikovaná blízka fotogrametria (viac informácií TU) 16.1.2017

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru jazykov SvF (viac informácií TU) 11.1.2017

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy SvF (viac informácií TU) 7.12.2016
Výberové konanie na 1 miesto VŠ učiteľa (KPS) (viac informácií TU) 6.12.2016

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF (viac informácií TU) 23.11.2016

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie (viac informácií TU) 15.11.2016

Výberové konanie na 1 funkčné miesto profesor PS (viac informácií TU) 19.10.2016

Výberové konanie na 1 miesto výskumného pracovníka KMDG (viac informácií TU) 17.10.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docent odboru "vodné stavby" (viac informácií TU) 14.9.2016

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa KMDG  (viac informácií TU) 15.7.2016

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa KMDG  (viac informácií TU) 15.7.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docent ŠO „Pozemné stavby“  (viac informácií TU) 6.7.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa KZEI  (viac informácií TU) 6.7.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa na KDS  (viac informácií TU) 6.7.2016

Výberové konanie na 1 miesto výskumného pracovníka KMDG  (viac informácií TU) 21.6.2016

Výberové konanie na 2 miesta vysokoškolských učiteľov KPS  (viac informácií TU) 21.6.2016

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa KMDG  (viac informácií TU) 21.6.2016

Výberového konanie na 1 miesto výskumného pracovníka KMDG (viac informácií TU) 21.6.2016


Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa OA KKPS (2) (viac informácií TU) 8.6.2016

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa OA KKPS (1) (viac informácií TU) 8.6.2016

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa KHUV (viac informácií TU) 7.6.2016
    
 Výberové konanie na 1 miesto výskumného vedecko-pracovníka KKDK
(viac informácií TU) 7.6.2016
    
 Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa KFYZ
(viac informácií TU) 7.6.2016
    
 Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa KGTE 
(viac informácií TU) 7.6.2016
    
 Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa KGZA 
(viac informácií TU) 7.6.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru geodetických základov SvF  (viac informácií TU) 23.5.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru kovových a drevených konštrukcií SvF (viac informácií TU) 23.5.2016

Výberové konanie na obsadenie 2 miest vysokoškolského učiteľa , odborného asistenta na Katedru architektúry SvF (viac informácií TU) 23.5.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“ na Katedru kovových a drevených konštrukcií SvF (viac informácií TU) 23.5.2016

Výberové konanie na obsadenie1 funkčného miesta profesor, pre študijný odbor Vodné stavby (viac informácií TU) 23.5.2016

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry vodného hospodárstva krajiny (viac informácií TU) 5.2.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
  pre študijný odbor Geodézia a kartografia na Katedru geodézie SvF STU
(viac informácií TU) 5.2.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru geodetických základov SvF
(viac informácií TU) 5.2.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka, na Ústav súdneho znalectva SvF STU (viac informácií TU) 29.1.2016

Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor „Stavebníctvo“ (viac informácií TU) 26. január 2016

Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (viac informácií TU) 19. január 2016

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technických zariadení budov SvF  (viac informácií TU) 15. január 2016

Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Aplikovaná matematika (viac informácií TU) 15. január 2016