Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Radlinského 11, blok A, 6. posch., 810 05 Bratislava
Vedúca katedry: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

E-mail: renata.duraciova [at] stuba.sk
Tel.: 02/32 888 535, 02/32 888 534
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky vznikla premenovaním Katedry geodetických základov 1.1.2021. Katedra geodetických základov vznikla v roku 1952. Prvým vedúcim sa stal prof. Ing. Ján Krajčí, ktorý založil aj Astronomicko-geodetické observatórium pre vedecké a pedagogické účely. V roku 1956 sa oddelila časť pracovníkov katedry, ktorá sa stala základom pre vznik Katedry mapovania a pozemkových úprav.
Pedagogická činnosť katedry je zameraná na výchovu v oblasti vyššej geodézie, fyzikálnej geodézie, geodetickej astronómie, družicovej geodézie, spracovania a analýzy geodetických meraní, geoinformatiky a metrológie v geodézii.
Výskumná činnosť katedry sa rozvíjala už od prvých rokov jej existencie. Pod vedením prof. J. Krajčího bola zapojená v roku 1957 do celosvetového výskumného programu v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roka. V ďalšom období prioritou výskumnej činnosti katedry bolo určovanie svetového času rotácie Zeme v kooperácii s Medzinárodnou časovou službou. Súčasná vedecká aktivita je orientovaná na geodetické monitorovanie a analýzu globálnych, regionálnych a lokálnych geodynamických javov, na určenie presného geoidu, na presné určovanie polohy kombinovaním rôznych geodetických technológií, na metrológiu v geodézii a geoinformatiku v rámci národných projektov, koordinovaných Vedeckou grantovou agentúrou Slovenskej republiky a medzinárodných projektov, koordinovaných Európskou úniou. Výskum katedry sa realizuje na Astronomicko-geodetickom observatóriu, v Laboratóriu geoinformatiky, v Geodeticko-metrologickom laboratóriu a v Referenčnej geodynamickej stanici Modra-Piesok, ktoré sú súčasťami katedry.
Medzi najvýznamnejších pracovníkov katedry, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj, patria prof. J. Krajčí, prof. F. Kuska, prof. A. Suchánek, prof. J. Abelovič a doc. I. Mitášová.