Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

  

16.11.2021 od 15:00

udalosť na facebooku

Katedra globálnej geodézie a geoinformatikyKatedra vodného hospodárstva krajiny aj tento rok spoločne organizujú oslavu Medzinárodného dňa geografických informačných systémov (GIS Day) so zaujímavými prednáškami a workshopmi od odborníkov z praxe.

Podujatie bude prebiehať online na platforme MS Teams: https://bit.ly/30p8VVa. Pripojiť sa môžete sa cez webový prehliadač (inštalácia MS Teams nie je potrebná), odporúčame využiť režim súkromného prehliadania. Pripravili sme pre vás aj návod na pripojenie.

Ohodnoťte GIS day na SvF prostredníctvom formuláru https://forms.gle/eTdvfUmoZQqjU6BMA a zapojte sa do losovania o ročné licencie softvéru ArcGIS a darčeky od Stavebnej fakulty!

Na podujatie sa nie je nutné registrovať. Záznam podujatia je dostupný na youtube kanáli Stavebnej fakulty.

 

Predbežný program:

Prednášky:

15:00 - 15:15 Milica Aleksić (KVHK SvF): otvorenie GIS day na SvF
15:15 - 15:30 Miloslav Michalko (Prešovská univerzita v Prešove): Formovanie otvorenej G-EAST komunity
15:30 - 15:45 Dušan Kočický (Esprit s.r.o.): More pre Slovensko (Mierne rozmarná GIS analýza)
15:45 - 16:00 Q&A blok
16:00 - 16:15 Tailin Li (České vysoké učení technické v Prahe): GIS application in the field surveys for investigating soil moisture patterns
16:15 - 16:30 Juraj Beták, Tomáš Sasko (Solargis s.r.o.): Geodáta a služby pre podporu výroby solárnej elektriny
16:30 - 16:40 Q&A blok

Workshopy:

16:45 - 17:45 Martin Dobiaš (Lutra Consulting): Zber dát v teréne: QGIS, Input a Mergin
17:45 - 17:50 Q&A blok
17:50 - 18:35 Tibor Lieskovský (KGGI SvF): Práca s rastrami v QGIS - od drobných problémov po big data
18:35 - 18:45 Q&A blok
18:45 Milica Aleksić (KVHK SvF): záverečné slovo

 

Zoznámte sa s rečníkmi

Miloslav Michalko (Prešovská univerzita v Prešove): Formovanie otvorenej G-EAST komunity
Miloslav Michalko pôsobí na Prešovskej univerzite ako open source GIS nadšenec a pracuje aj ako konzultant pre Svetovú banku v oblasti geodát. Na univerzite vedie kurzy zamerané prevažne na GIS, no venuje sa aj teoretickým konceptom sociálnej geografie a regionálnej politiky. Zároveň už viac ako 10 rokov spolupracuje v projektovej a technologickej oblasti so samosprávami, súkromným sektorom a inými inštitúciami verejnej správy, ktoré vidia geodáta ako dôležitú súčasť ich budúceho rozvoja.
"V príspevku predstavím stále sa formujúcu open GIS komunitu na východe Slovenska budovanú vďaka širokému spektru otvorených GIS nástrojov. Nerád by som východ delil medzi mesta Prešov a Košice, aj keď história ide momentálne proti mne :) Nechcel by som hovoriť len o univerzite, a rovnako nie len o regióne alebo zahraničných projektoch, ktoré boostli to, s čím by som sa s Vami rád podelil. Budem hovoriť o všetkom spolu v jednom kotle s názvom otvorené GIS technológie/komunity."

Dušan Kočický (Esprit s.r.o.): More pre Slovensko (Mierne rozmarná GIS analýza)
Vyštudoval učiteľstvo: matematika – geografia na Prif UK Bratislava. PhD. získal v odbore Vodohospodárske inžinierstvo na Stavebnej fakulte STU, Bratislava. Profesne sa zaoberá Priestorovými analýzami v GIS, hydrologickým modelovaním a krajinným plánovaním. V súčasnosti je riaditeľom spoločnosti ESPRIT sídliacej v Banskej Štiavnici.
Spoločnosť Esprit sa od založenia roku 1992 systematicky zaoberá výskumnou a konzultačnou činnosťou v oblasti krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. Spoločnosť má takisto rozsiahle skúsenosti a know-how v oblasti návrhu a vývoja komplexných riešení v oblasti GIS, špecializovaných softvérových aplikácií v oblasti modelovania prírodných procesov a geoštatistického priestorového modelovania.

Tailin Li (České vysoké učení technické v Prahe): GIS application in the field surveys for investigating soil moisture patterns
Tailin Li je PhD študentom na Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Českého vysokého učení technického v Prahe. Vo svojej výskumnej činnosti zameriava na hydrologické modelovanie, časovo-priestorovú distribúciu pôdnej vlhkosti a hydrologické cykly v malých poľnohospodárskych povodiach. Jeho príspevok bude v angličtine.

Juraj Beták a Tomáš Sasko (Solargis s.r.o.): Geodáta a služby pre podporu výroby solárnej elektriny
Juraj Beták je fyzický geograf, rád sa venuje interpretácii rôzneho typu geodát, ich vizualizácii a kartografii.
Tomáš Sasko je procesný analytik a rád navrhuje riešenia, ktoré sa jednoducho používajú a šetria ľuďom čas.

Potrebujeme solárnu elektrinu? V ktorých regiónoch je výroba výnosnejšia, v ktorých stabilnejšia? Vieme kvantifikovať neurčitosť jej výroby, ktorá je tak závislá od aktuálneho počasia? Ako efektívnejšie menežovať energetický mix pri výrobe elektriny? Geo-dáta a online služby spoločnosti Solargis celosvetovo významne prispievajú k riešeniam takýchto otázok. V príspevku nazrieme do kuchyne Solargis-u a zameriame sa predovšetkým na oblasti, ktoré majú prienik s geoinformatikou a geodátami.
Solargis vyvíja a prevádzkuje platformu, ktorá pre akékoľvek miesto na Zemi (okrem polárnych oblastí) ponúka

  • časové rady historických a recentných dát o solárnej radiácii, vypočítané vlastným solárnym modelom,
  • databázu meteorologických a environmentálnych charakteristík relevantných pre solárnu energetiku,
  • simulátor výroby elektriny z fotovoltiky,
  • predpoveď výroby elektriny z fotovoltických systémov na niekoľko dní vopred,
  • online softvér pre prístup ku geodátam a simulačným nástrojom.

Martin Dobiaš (Lutra Consulting): Zber dát pomocou mobilnej aplikácie Input
Vo workshope si ukážeme, ako robiť zber dát v teréne pomocou mobilnej aplikácie Input, ktorá je založená na QGIS platforme. Najprv si v QGISe pripravíme projekt - od podkladových máp až po vektorové vrstvy, do ktorých budeme dáta zbierať. Následne cez službu Mergin projekt stiahneme do telefónu či tabletu a urobíme zber dát. Nakoniec dáta stiahneme naspäť do QGISu na ďalšie spracovanie. Pozrieme sa aj na pokročilé možnosti nastavenia projektov či funkcie verzovania dát a zdieľania dát s ďalšími užívateľmi.

Tibor Lieskovský (KGGI SvF): Práca s rastrami v QGIS - od drobných problémov po big data
Tibor Lieskovský vedecky a pedagogicky pôsobí na SVF STU v Bratislave a dlhodobo sa venuje problematike dokumentácie a ochrany kultúrneho dedičstva, pričom využíva širokú paletu nástrojov a metód z oblasti geodézie, fotogrametrie, geoinformatiky a DPZ.
Workshop je zameraný od začínajúcich užívateľov QGIS až po ľudí, ktorí s rastrami pracujú pravidelne. Ukážeme si, ako sa vysporiadať s maličkosťami, ktoré sa často vyskytujú pri používaní rastrových dát v GIS. Pozrieme sa na to ako rastre vizualizovať, ako sa vysporiadať s “NoData” hodnotami, ako ich spájať, orezávať, opravovať, editovať, ako riešiť subpixlové posuny pri heterogénnych dátach až skončíme pri tom, ako rastre optimalizovať a komprimovať tak, aby boli super rýchle aj pri veľkom množstve pixlov. Workshop bude vedený v QGIS a čiastočne aj s využitím príkazového riadku a knižnice GDAL, ukázané problémy a princípy riešenia sú aplikovateľné aj v iných GIS softvéroch.