Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Vedúca katedry
e-mail
02/32 888+kl.
č. dverí
Ďuračiová Renata, doc. Ing. PhD.
renata.duraciova [at] stuba.sk
534
605
Zástupkyňa vedúcej katedry, tajomníčka
Gerhátová Ľubomíra, Ing. PhD. 
lubomira.gerhatova [at] stuba.sk
536
604
Sekretariát
Helena Kvasnicová
helena.kvasnicova [at] stuba.sk
535
606
Profesori
Janák Juraj, prof. Ing. PhD.
juraj.janak [at] stuba.sk
537
607
Docenti
Ďuračiová Renata, doc. Ing. PhD.
renata.duraciova [at] stuba.sk
534
605
Odborní asistenti
Bucha Blažej, Ing. PhD.
blazej.bucha [at] stuba.sk
343
612
Faixová Chalachanová Jana, Ing. PhD.
jana.chalachanova [at] stuba.sk
297
618
Fencík Róbert, Ing. PhD. 
robert.fencik [at] stuba.sk
325
628
Gerhátová Ľubomíra, Ing. PhD. 
lubomira.gerhatova [at] stuba.sk
348
603
Letko Pavol, Ing. PhD.
pavol.letko [at] stuba.sk
538
629
Lieskovský Tibor, Ing. PhD.
tibor.lieskovsky [at] stuba.sk
352
631
Výskumní pracovníci
Bucha Rášová Alexandra, Ing. PhD.
alexandra.rasova [at] stuba.sk
528
627
Imrišek Martin, Ing. PhD.
martin.imrisek [at] stuba.sk
**obs
Mýtna ul.
Papčo Juraj, Ing. PhD. 
juraj.papco [at] stuba.sk
345
610
Doktorandi
Ič Tomáš, Ing.
tomas.ic [at] stuba.sk
342
613
Korekáčová Barbora, Ing.
barbora.korekacova [at] stuba.sk
342
613
Kubica Lukáš, Ing.
lukas.kubica [at] stuba.sk
346
630
Leško Martin, Ing.
martin.lesko [at] stuba.sk
342
613
Novák Adam, Ing.
adam.novak [at] stuba.sk
342
613
Pénzešová Laura, Ing.
laura.penzesova [at] stuba.sk
342
613
Pružinec Filip, Ing.
filip.pruzinec [at] stuba.sk
346
630
Emeritní profesori
Hefty Ján, prof. Ing. PhD.
jan.hefty [at] stuba.sk
533
608
Melicher Ján, prof. Ing. PhD.
jan.melicher [at] stuba.sk
348
603
 
**obs - Observatórium KGZA
mobilný telefón Orange-STU: 0917 669 453