Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:
Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava

E-mail: adam.novak [at] stuba.sk
Tel: +421 259 274 342

Informácie v AIS: Ing. Adam Novák

Predmety výučby:
Cvičenia: Gravimetria, Geodynamika, Globálna geodézia

Výskum: vplyv globálneho hydrologického cyklu na tiažové zrýchlenie, analýza časového radu tiažového zrýchlenia