Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:
Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava

E-mail: blazej.bucha [at] stuba.sk
Tel: +421 259 274 343

Informácie v AIS: Ing. Blažej Bucha, PhD.

Predmety výučby:
Cvičenia: Fyzikálna geodézia 1, 2

Výskum:
modelovanie tiažového poľa Zeme pomocou sférických harmonických funkcií, sférických radiálnych bázových funkcií, Newtonovej integrácie v priestorovej oblasti a reziduálneho terénneho modelu

Odkazy:
Osobná stránka s výpočtovými kódmi a ďalšími výstupmi z článkov