Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:
Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava

E-mail: filip.pruzinec [at] stuba.sk
Tel: +421 259 274 346

Informácie v AIS: Ing. Filip Pružinec

Predmety výučby:
Cvičenia: Webové technológie v GIS, Výučba v teréne

Výskum: Priestorová analýza heterogénnych dát pri riešení aktuálnych úloh v ochrane kultúrnych a prírodných hodnôt