Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:
Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava

E-mail: martin.imrišek [at] stuba.sk
Tel: +421 917 669 453 (klapka 9453)

Informácie v AIS: Ing. Martin Imrišek, PhD.

Predmety výučby:
Cvičenia: Programovanie, Objektovo orientované programovanie v geodézii

Výskum:
zenitové totálne oneskorenie, asimilácia dát, numerický predpovedný model počasia