Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:
Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava

E-mail: tibor.lieskovsky [at] stuba.sk
Tel: +421 259 274 297

Predmety výučby:
Prednášky: Priestorové modelovanie v GIS
Cvičenia: CAD systémy v geodézii 1, Geoinformatika, Manažment priestorových informácií, Priestorové modelovanie v GIS, Výučba v teréne

Výskum:
priestorové modelovanie v GIS, archeologické predikčné modelovanie, vizualizácia priestorových dát, spracovanie dát z leteckého laserového skenovania