Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

 

Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky spolu s Katedrou geodézie  zabezpečujú študijný program Geodézia a kartografia v rámci bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia. Garantujeme tiež povinne voliteľné predmety inžinierskeho štúdia v oblasti Geoinformatika a Globálna geodézia.

 

Predmety bakalárskeho štúdia:

 • CAD systémy v geodézii 1, 2
 • Fyzikálna geodézia 1
 • Geoinformatika
 • Globálna geodézia 1
 • Globálne navigačné systémy
 • Informačné technológie
 • Kartografická tvorba a reprodukcia
 • Kozmická geodézia 1
 • Priestorové modelovanie v GIS
 • Programovanie
 • Spracovanie a analýza meraní 1, 2
 • Štruktúra a dynamika Zeme (voliteľný)
 • Výučba v teréne z bodových polí

Predmety inžinierskeho štúdia:

 • Analýza kvality geoúdajov (voliteľný)
 • Databázové systémy v GIS
 • Družicová geodézia
 • Fyzikálna geodézia 2
 • Geodynamika
 • Geometria a relativita v geodézii (voliteľný)
 • GIS in Building Sciences (študijný program Civil Engineering, predmet vyučovaný v angličtine)
 • Globálna geodézia 2
 • Gravimetria
 • Kozmická geodézia 2
 • Manažment priestorových informácií
 • Matematické modely v geodézii (študijný program Matematicko-počítačové modelovanie)
 • Metrológia v geodézii
 • Objektovo orientované programovanie v geodézii (voliteľný)
 • Projektovanie a realizácia GIS
 • Spracovanie a analýza meraní 3
 • Výučba v teréne
 • Webové technológie v GIS

Predmety doktorandského štúdia:

 • Geodynamika
 • Geografické informačné systémy
 • Globálna geodézia
 • Spracovanie a analýza meraní

Viac informácií nájdete v Katalógu predmetov.

 

Máte otázky týkajúce sa štúdia? Potrebujete poradiť?

Oslovte tútorov zo ZSSvF alebo sa opýtajte členov našej katedry.

Na odoslanie vašich otázok, podnetov či pripomienok môžete použiť aj (anonymný) katedrový Black box.