Prejsť na obsah
Študenti

XXII. ročník súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR v ak. roku 2021/2022

Súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky (ďalej len ŠVOČ ČR a SR) sa môžu zúčastniť študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho (magisterského) štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina. Za študenta sa považuje ten, kto ešte neukončil štúdium štátnymi záverečnými skúškami.

ŠVOČ ČR a SR sa v roku 2022 uskutočnila online formou 19. mája 2022 prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Suťaž prebiehala v 11 odborných sekciách. Podrobné informácie a organizačné pokyny nájdete v dokumente Štatút súťaže v časti Dôležité dokumenty. V prípade otázok neváhajte kontaktovať organizačný tím na adrese andrej.skrinar@stuba.sk (doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.) alebo reka.wittmanova@stuba.sk (Ing. Réka Wittmanová, PhD.)

Výsledky súťaže PDF


Odborné sekcie

 1. Pozemné stavby a architektúra
 2. Vodné stavby a vodné hospodárstvo
 3. Dopravné stavby
 4. Stavebná mechanika
 5. Materiálové inžinierstvo
 6. Inžinierske konštrukcie a mosty
 7. Geotechnika
 8. Geodézia a kartografia
 9. Technické zariadenia budov a energia budov
 10. Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológia stavieb
 11. Mestské, krajinné a environmentálne inžinierstvo

Dôležité termíny

 • Odovzdanie záväzných prihlášok z fakúlt: do 12.5.2022
 • Nominácia členov odborných komisií: do 12.5.2022
 • Odovzdanie prác (elektronicky do online úložiska v pdf forme)do 16.5.2022
 • Konanie súťaže: 19.5.2022

Dôležité dokumenty


Sponzori