Prejsť na obsah
Fakulta

Zoznam členov Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2019 - 2023

Predsedníctvo AS:

Predsedníčka:

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.

Podpredsedníčka:

JUDr. Janka Zajacová, PhD.

Členovia predsedníctva:

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Ing. Barbora Junasová
Bc. Milan Švolík

Členovia AS:

Zamestnanecká časť:

Mgr. Pavla Balážová
Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Ing. Blažej Bucha, PhD.
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Ing. Tomáš Funtík, PhD.
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Mgr. Milan Jurči, PhD.
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Ing. Mária Kurčová, PhD.
Ing. Marek Macák, PhD.
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Ing. Alena Struhárová, PhD.
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
JUDr. Janka Zajacová, PhD.
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. 

Študentská časť:

Ing. Matthias Marcel Jean Arnould
Bc. Diana Bieliková
Bc. Matej Hucko
Ing. Barbora Junasová
Bc. Peter Kubica
Ing. Nora Naddourová
Bc. Tomáš Šaliga
Bc. Milan Švolík
Peter Trudič
Nina Velická