Prejsť na obsah
Fakulta

Zoznam členov Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2019 - 2023

Predsedníctvo AS:

Predsedníčka:

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.

Podpredsedníčka:

JUDr. Janka Zajacová, PhD.

Členovia predsedníctva:

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Ing. Barbora Junasová
Bc. Milan Švolík

Členovia AS:

Zamestnanecká časť:

Mgr. Pavla Balážová
Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Ing. Blažej Bucha, PhD.
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Ing. Tomáš Funtík, PhD.
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Ing. Mária Kurčová, PhD.
Ing. Marek Macák, PhD.
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Ing. Alena Struhárová, PhD.
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
JUDr. Janka Zajacová, PhD.
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. 

Študentská časť:

Ing. Matthias Marcel Jean Arnould
Andrej Dorušinec
Zuzana Harčarufková
Ing. Barbora Junasová
Bc. Anežka Kašiarová
Ing. Nora Naddourová
Bc. Milan Švolík
Adam Tarana
Peter Trudič
Ing. Adam Uhlík