Prejsť na obsah
Fakulta

Zoznam členov Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2019 - 2023

Predsedníctvo AS:

Predsedníčka:

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.

Podpredsedníčka:

-

Členovia predsedníctva:

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Ing. Barbora Junasová
Bc. Milan Švolík

Členovia AS:

Zamestnanecká časť:

doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
Mgr. Pavla Balážová
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Ing. Blažej Bucha, PhD.
Mgr. Michaela Cibulová
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Mgr. Milan Jurči, PhD.
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Ing. Mária Kurčová, PhD.
Ing. Marek Macák, PhD.
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
doc. Ing. Martin Psotný, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Ing. Alena Struhárová, PhD.
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
JUDr. Janka Zajacová, PhD.
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. 

Študentská časť:

Ing. Matthias Marcel Jean Arnould
Bc. Diana Bieliková
Bc. Lucia Bučková
Bc. Matej Hucko
Ing. Barbora Junasová
Bc. Peter Kubica
Ing. Nora Naddourová
Bc. Tomáš Šaliga
Bc. Milan Švolík
Peter Trudič
Nina Velická