Prejsť na obsah
Fakulta

V súlade s § 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s čl. 7 bod 2 Disciplinárneho poriadku STU pre študentov schválil akademický senát fakulty nasledovné zloženie disciplinárnej komisie SvF STU:

Predseda:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

Členovia:
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
Bc. Michal Dluhý
Zuzana Harčarufková
Andrej Dorušinec
Erik Pavlišín

Tajomník:
Ing. Antónia Laščeková