Prejsť na obsah
Fakulta

Zoznam členov Priemyselnej rady obnovenej ustanovujúcim zasadnutím dňa 3.2.2021

 • Alocons, s.r.o. ‐ v zastúpení: Ing. Ladislav Piršel, PhD., konateľ spoločnosti
 • AmbergEngineering Slovakia, s.r.o. ‐ v zastúpení: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti
 • Asociácia vodárenských spoločností ‐ v zastúpení: Ing. Stanislav Hreha, PhD., prezident
 • Baumit, spol. s r. o. ‐ v zastúpení: Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ
 • BIM asociácia Slovensko - v zastúpení: Ing. arch. Michal Pasiar, prezident
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. - v zastúpení: Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva
 • Doka Slovakia, Debniaca technika s.r.o. ‐ v zastúpení: Ing. Ľudovít Molnár, konateľ spoločnosti
 • DYNAMIK HOLDING, a.s. - v zastúpení: Ing. Vladimír Vikor ml., generálny riaditeľ
 • EUROVIA SK, a. s. ‐ v zastúpení: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 • HORNEX, a.s. ‐ v zastúpení: Ing. Oto Hornáček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 • INGSTEEL, spol. s r.o. - v zastúpení: Ing. Ivan Bezák, PhD., generálny riaditeľ
 • JAGA GROUP, s.r.o. ‐ v zastúpení: Ing. Peter Halász, konateľ
 • Komora geodetov a kartografov ‐ v zastúpení: Ing. Ján Hardoš, predseda
 • Komora pozemkových úprav SR ‐ v zastúpení: Ing. Vladimír Uhlík – predseda predstavenstva a zastupujúci tajomník
 • Metrostav Slovakia a.s. - v zastúpení: Ing. Robert Pátek, Ph.D., generálny riaditeľ
 • PERI spol. s r.o. - v zastúpení: Ing. Radoslav Kopka, generálny riaditeľ
 • PROMA, s.r.o. ‐ v zastúpení: Ing. Ján Majerský, PhD., generálny riaditeľ
 • Saint‐Gobain Construction Products, s.r.o. ‐ v zastúpení: Ing. Miroslav Zliechovec, Business Development Manager
 • Slovenská komora stavebných inžinierov ‐ v zastúpení: prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., predseda
 • Slovenská cestná spoločnosť ‐ v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, CSc., predseda
 • STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. – v zastúpení: Ing. Karol Chripko, prokurista
 • Vodohospodárska výstavba, š.p. ‐ v zastúpení: Ing. Vladimír Kollár, generálny riaditeľ
 • YIT Slovakia a.s. ‐ v zastúpení: Ing. Peter Dovala, riaditeľ rezidenčných projektov
 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia ‐ v zastúpení: Ing. Zsolt Lukáč, prezident
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska ‐ v zastúpení: Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, prezident
 • Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností ‐ v zastúpení: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident