Prejsť na obsah
Fakulta

Zoznam členov vedenia

Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
 dekan
 tel.: 02/ 32 888 472
 e-mail: dekan.svf [at] stuba.sk
 
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.  doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
 1. zástupca dekana
 prodekan pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť,
 vnútorný systém kvality
 tel.: 02/ 32 888 596
 e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.

 prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
 prodekanka pre vedu a výskum
 a edičnú činnosť
 tel.: 02/ 32 888 620
 e-mail: kamila.hlavcova [at] stuba.sk

 
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.  doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
 prodekanka pre vonkajšie vzťahy, 
 sociálnu starostlivosť o zamestnancov
 a sociálnu starostlivosť o študentov
 tel.: 02/ 32 888 382
 e-mail: katarina.gajdosova [at] stuba.sk
 
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.

 doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
 prodekan pre rozvoj fakulty
 tel.: 02/ 32 888 390
 e-mail: peter.kyrinovic [at] stuba.sk

 
doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer

 doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer
 prodekan pre zahraničné vzťahy
 tel.: 02/ 32 888 439
 e-mail: roman.rabenseifer [at] stuba.sk
 

 
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
predsedníčka akademického senátu fakulty
tel.: 02/ 32 888 600 / 280
e-mail: ivona.skultetyova [at] stuba.sk

 
Ing. Tomáš Šatura

 Ing. Tomáš Šatura
 tajomník fakulty
 tel.: 02/ 32 888 471
 e-mail: tomas.satura [at] stuba.sk

Na zasadnutia Vedenia fakulty sú podľa potreby prizývaní:

Adam Tarana

 Adam Tarana
 predseda Združenia študentov SvF STU
 tel.: 0907 166 709
 e-mail: xtarana [at] stuba.sk

 
Ing. Miloslav Štujber

 Ing. Miloslav Štujber
 predseda NOO
 tel.: 02/ 32 888 465
 e-mail: miloslav.stujber [at] stuba.sk