Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Administratívna časť zápisov (potvrdenia, žiadosti, známky ISIC ...) pre vyššie ročníky bude od 23.9.2019 do 27.9.2019. Presný deň podľa rozpisu TU.

Základné návody pre prvákov:

Sprievodca pre prvákov   Návod na používanie AIS


Doplnkové štipendium vo Francúzsku

Promócie bakalárov

Promócie inžinierov

Promócie - dress code

Študijné plány

Rozvrhy

Brožúra - študijné programy 2019/20

Harmonogram študijných povinností júl 2018/19 až dec. 2019/2020

Informácie k ubytovaniu 

Metodické usmernenie, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie alebo zníženie školného na STU


Z dôvodu bezpečnosti pri používaní AIS musí byť prístupové heslo zmenené od 1.1.2018, ak nezodpovedá podmienkam pre dostatočne silné heslo a potom v intervale do 720 dní, inak stratí platnosť. Nové heslo si zmeníte v AIS. Návod na zmenu hesla po expirácii nájdete TU. Odporúčame, aby ste si nastavili obnovenie hesla. Ponuka na obnovenie hesla sa Vám zobrazuje v osobnej administratíve v AIS nad všetkými sekciami.


Návody (po otvorení návodu si stlačte funkčný kláves "F5" pre najnovšiu verziu).

Všetky návody, informácie a upozornenia sú sústredené  v AIS v časti "Dokumentový server".

Zmena hesla v AIS TU.

Tlačivá k uznávačkám a zmenám v rozvrhu.


Študijné oddelenie, integrátori a rozvrhári - kontakty


Upozorňujeme študentov SvF, aby si čistili svoje poštové schránky v AIS (aj kôš), pretože pošta zasielaná na Vaše kontá sa v mnohých prípadoch vracia ako nedoručiteľná. Pravidelne sú Vám zasielané dôležité informácie, ktoré v prípade preplnenia poštovej schránky nie sú doručiteľné.

Nesplnenie si Vašich povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácií nebude ospravedlnené.