Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Elektronický zápis do zimného semestra a. r. 2018/2019 je od 4.7.2018 do 11.7.2018. Povinnosť pre všetkých nekončiacich študentov!

Administratívna časť zápisov do a. r. 2018/2019 (potvrdenie o štúdiu, predĺženie platnosti ISIC, prolongačná známka ...) bude v termínoch TU.

Zápisy na a. r. 2018/2019 pre znovuprijatých študentov (po vylúčení a opätovnom prijatí) sú u príslušnej študijnej referentky 9.7.2018!

Informácie o prihlasovaní študentov na Erasmus+ študijné mobility na akademický rok 2018/2019 nájdete TU


Promócie bakalárov

Promócie inžinierov

Promócie - dress code

Študijné plány

Rozvrhy

Brožúra - študijné programy 2017-18

Harmonogram študijných povinností 2017/2018

Informácie k ubytovaniu 

Metodické usmernenie, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie alebo zníženie školného na STU


Z dôvodu bezpečnosti pri používaní AIS musí byť prístupové heslo zmenené od 1.1.2018, ak nezodpovedá podmienkam pre dostatočne silné heslo a potom v intervale do 720 dní, inak stratí platnosť. Nové heslo si zmeníte v AIS. Návod na zmenu hesla po expirácii nájdete TU. Odporúčame, aby ste si nastavili obnovenie hesla. Ponuka na obnovenie hesla sa Vám zobrazuje v osobnej administratíve v AIS nad všetkými sekciami.


Návody (po otvorení návodu si stlačte funkčný kláves "F5" pre najnovšiu verziu).

Všetky návody, informácie a upozornenia sú sústredené  v AIS v časti "Dokumentový server".

Zmena hesla v AIS TU.

Tlačivá k uznávačkám a zmenám v rozvrhu.


Študijné oddelenie, integrátori a rozvrhári - kontakty


Upozorňujeme študentov SvF, aby si čistili svoje poštové schránky v AIS (aj kôš), pretože pošta zasielaná na Vaše kontá sa v mnohých prípadoch vracia ako nedoručiteľná. Pravidelne sú Vám zasielané dôležité informácie, ktoré v prípade preplnenia poštovej schránky nie sú doručiteľné.

Nesplnenie si Vašich povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácií nebude ospravedlnené.