Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

1.Informačné stretnutie o možnostiach štúdia a stáží v zahraničí -Útvar medzinárodných vťahov R-STU - harmonogram

2.Stretnutie ExErasmakov, ich zážitky zo študijného pobytu -Stavebná fakulta B-103 22.11.2017 15:00 - 17:00 - pozvánka


Študijné plány na akademický rok 2017 / 2018

Rozvrhy na ZS 2017/2018

Brožúra - študijné programy 2017-18

Harmonogram študijných povinností - kalendár

Informácie k ubytovaniu 

Metodické usmernenie, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie alebo zníženie školného na STU


Z dôvodu bezpečnosti pri používaní AIS musí byť prístupové heslo pravidelne menené v intervale max. 180 dní, inak stratí platnosť. Nové heslo si zmeníte v AIS. Návod na zmenu hesla po expirácii nájdete TU. Odporúčame, aby ste si nastavili obnovenie hesla. Ponuka na obnovenie hesla sa Vám zobrazuje v osobnej administratíve v AIS nad všetkými sekciami.


Návody (po otvorení návodu si stlačte funkčný kláves "F5" pre najnovšiu verziu).

Všetky návody, informácie a upozornenia sú sústredené  v AIS v časti "Dokumentový server".

Zmena hesla v AIS TU.

Tlačivá k uznávačkám a zmenám v rozvrhu.


Študijné oddelenie, integrátori a rozvrhári - kontakty


Upozorňujeme študentov SvF, aby si čistili svoje poštové schránky v AIS (aj kôš), pretože pošta zasielaná na Vaše kontá sa v mnohých prípadoch vracia ako nedoručiteľná. Pravidelne sú Vám zasielané dôležité informácie, ktoré v prípade preplnenia poštovej schránky nie sú doručiteľné.

Nesplnenie si Vašich povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácií nebude ospravedlnené.