Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Rozvrh hodín na zimný semester 2019/2020  

Zverejnené rozvrhy hodín majú informatívny charakter.

Rozvrhy hodín sa ešte priebežne upravujú, preto je zmena rozvrhov vyhradená!

Posledná úprava rozvrhov bola 11.9.2019 11:40

Pre správne zobrazenie rozvrhu a zmien v rozvrhu, si po výbere rozvrhu vždy stlačte funkčný kláves "F5" (obnovenie stránky - Refresh).

Záväzné termíny rozvrhov sa budú zobrazovať vo Vašich priradených rozvrhoch v AIS. 


Spoločné predmety

Telesná výchova:      TV4-športy + V1_TV-výberová TV 


Bakalárske štúdium

1. ročník

B-CE-CExA  B-GAK   B-IKD   B-KKP   B-MPM   B-PSA   B-TMS   B-VSVH

Anglický jazyk pre B-CExA (B1-EL1 a B1-El3) nájdete v rozvrhu pre 2. ročník Jazyky

The English language for B-CExA (B1-EL1 and B1-El3) and

Slovak language language for B-CExA (B1-SL1 and B1-SL3)

can be found in the 2nd year timetable LANGUAGE

2. ročník

B-CE-CExA  B-GAK   B-IKD   B-KKP   B-MPM   B-PSA   B-TMS   B-VSVH

Jazyky

3. ročník

B-CE-CExA  B-GAK   B-IKD   B-KKP   B-PSA   B-STOP   B-TMS   B-VSVH

Jazyky

4. ročník

B-PSA 


 Inžinierske štúdium

1. ročník

I-AKP   I-CE-CExA   I-GAK   I-KKP   I-MPM    I-NKS    I-PSA   I-TS   I-TZB   I-VSVH  

2. ročník

I-AKP   I-CE-CExA   I-GAK   I-KKP   I-MPM    I-NKS    I-PSA   I-TS   I-TZB   I-VSVH