Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Národný štipendijný program je určený na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov.