Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Pravidlá prideľovania ubytovania

Ubytovacia komisia SvF STU

Predsedníčka:
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. – prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov

Členovia z radov zamestnancov:
Zdena Okasová  – študijná referentka
Iveta Krullová – študijná referentka

Členovia z radov študentov:
Tomáš Šaliga – predseda ZŠ SvF
Adam Tarana – člen rady ZŠ SvF, predseda rady ubytovaných študentov na ŠD Dobrovičova
Michal Dluhý – člen rady ZŠ SvF, predseda rady ubytovaných študentov ŠD Jura Hronca

Viac informácii na stránke STU.