Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Termín konania: 26. novembra 2015

Miesto konania: Stavebná fakulta, miestnosť B3-16 (BAT), Bratislava

Pozvánka:

Pozvánka link tu


Program konferencie:

Program konferencie link tu


Dôležité termíny

Ukončenie registrácie – do 20.11.2015
Konanie konferencie – 26. 11. 2015


Registračné poplatky

pre členov KS SR - 5 EUR
pre ostatných účastníkov - 10 EUR


Obed

Možnosť obeda v Klube SHUPITOO v cene 5 EUR


Možnosti platby:


 – bezhotovostným prevodom

            číslo účtu: 50138112/0200
            variabilný symbol: 201522
            IBAN: SK90 0200 0000 0000 5013 8112
            BIC: SUBA SK BX
            doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka

– úhradu OBEDA vykonať spolu s vložným

– nie sme platcami DPH


Registrácia

Registračný formulár pre účastníkov


Usporiadatelia:                       Odborní garanti

Organizační garanti

Ing. Róbert Fencík, PhD. (KS SR, SvF STU Bratislava)    
Ing. Martin Zeman (SAŽP, Banská Bystrica)doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD. (KS SR, UK Bratislava)
 Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
 Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (SvF STU Bratislava)
 Ing. Milan Muňko (SvF STU Bratislava)


Kontakt:


Ing. Róbert Fencík, PhD.
Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Katedra geodetických základov
Stavebná  fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Tel.: +421-2-59274325, +421-2-59274534
E-mail: robert.fencik@stuba.sk, renata.duraciova@stuba.sk