Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Spoločné foto z konferencie

Termín konania: 8. – 9. október 2015

Miesto konania: Kočovce (Slovensko) – priestory učebno-rekreačného zariadenia SvF STU –  Informácie o kaštieli v Kočovciach (mapka vnútri)

Program konferencie:

Program konferencie link tu

Rokovací jazyk: slovenčina, čeština, poľština, podľa potreby angličtina
Prednes príspevkov: ústny formou prezentácie
Zborník: vydaný bude CD zborník abstraktov, možnosť podania aj príspevku v rozsahu 4 až 8 strán. Prezentácie budú zverejnené na webe usporiadateľa so súhlasom autorov

Rámcový program konferencie:

8.10.2015 – registrácia účastníkov (cca od 11:00), obed, otvorenie konferencie, prednášky Bloku 1, prestávka, prednášky Bloku 1 a 2, večera
9.10.2015 - raňajky, prednášky Bloku 2 a 3, ukončenie konferencie, obed

Dôležité termíny

Otvorenie registrácie – 24.6.2015
Podanie abstraktu – 15.8.2015... predĺženie termínu do 15.9.2015
Ukončenie registrácie – 20.9.2015... predĺženie termínu do 30.9.2015
Konanie konferencie – 8. a 9. 10. 2015

Záujemcov o prezentovanie príspevku poprosíme zaslať Názov a abstrakt mailom na lubomira.gerhatova@stuba.sk do 15.9.2015. Akceptácia a zaradenie do programu bude potvrdené mailom.

Postup vloženia abstraktu/príspevku:

1. kliknite na registračný formulár pre prednášajúcich,
2. po jeho vyplnení a odoslaní bude organizátor konferencie automatickým mailom upovedomený o registrácii,
3. po schválení prednášajúceho (spravidla nasledujúci pracovný deň), vám príde na mailovú adresu zadanú do formulára link, prihlasovacie meno a heslo do konferenčného systému,
4. po prihlásení do konferenčného systému budete môcť zadať, alebo vložiť abstrakt/príspevok. Odporúčaný rozsah abstraktu je 300 až 1200 slov. Odporúčaný rozsah príspevku je 4 až 8 strán.

Registračné poplatky

pre zamestnancov STU - 50 EUR s DPH
pre ostatných účastníkov - 70 EUR s DPH
pre prezentujúcich autorov príspevku mimo SvF STU - 60 EUR s DPH
pre prezentujúcich autorov príspevku zo SvF STU - 40 EUR s DPH

Účastnícke poplatky je potrebné uhradiť bankovým prevodom, výnimočne v hotovosti v prípade zahraničných účastníkov.
V cene účastníckych poplatkov je ubytovanie, strava (obed, večera, raňajky, obed druhý deň), občerstvenie počas prestávok a CD s abstraktmi/príspevkami. 
Hradenie poplatkov na mieste t.j. mimo registračného formuláru a po termíne nebude možné!
Pozor kapacita miestnosti konferencie je 80 miest!

Platobné údaje:

číslo účtu: 7000084162/8180
IBAN: SK74 8180 0000 0070 0008 4162
BIC: SPSRSKBA
variabilný symbol: 0122001715
konštantný symbol: 0308
správa pre adresáta: Meno účastníka

Registrácia

Registračný formulár pre prednášajúcich

Registračný formulár pre ostatných účastníkov

Usporiadatelia:

                                                                      

Katedra geodetických základov SvF STU Bratislava        Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Odborní garanti

Organizační garanti

Juraj Janák, KGZA SvF STU – juraj.janak@stuba.sk
Marcel Mojzeš, KGZA SvF STU – marcel.mojzes@stuba.sk
Branislav Droščák, GKÚ Bratislava – branislav.droscak@skgeodesy.sk

Ľubomíra Gerhátová, KGZA SvF STU – lubomira.gerhatova@stuba.sk
Martina Mináriková, KGZA SvF STU – martina.minarikova@stuba.sk
Juraj Papčo, KGZA SvF STU – juraj.papco@stuba.sk
Elena Beňová, GKÚ Bratislava – elena.benova@skgeodesy.sk