Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov
Kontakt:
Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU v Bratislave,
Radlinského 11, 810 05 Bratislava

E-mail: branislav.habel [at] stuba.sk
Tel: +421 252 498 047
Mobil (Orange-STU): +421 917 669 453

Predmety výučby:
Prednášky: Spracovanie a analýza meraní 1, 2, 3; Geodynamika
Cvičenia: Geodynamika

Výskum:
analýza časových radov, slapové javy, gravimetria

Projekty:

  • VEGA 1/0750/18 - Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
  • VEGA 1/0954/15 - Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
  • VEGA 1/0642/13 - 3D geokinematika kontinentálnej Európy ako produkt kombinácie dlhodobých geodetických meraní družicovými polohovými systémami. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
  • VEGA 1/1092/11 - Využitie údajov európskej družicovej misie GOCE a ich efektívna kombinácia s pozemnými gravimetrickými údajmi. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
  • SATIM-SG 2011 (Program na podporu mladých výskumníkov) - Slapová analýza tiažových meraní supravodivým gravimetrom. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Branislav Hábel