Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:
Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava

E-mail: peter.korcak [at] stuba.sk
Tel: +421 259 274 344

Informácie v AIS: Ing. Peter Korčák

koordinátor AIS na Stavebnej fakulte STU

Predmety výučby:
Cvičenia: Spracovanie a analýza meraní 1, 2, 3; Výučba v teréne z geodetických bodových polí