Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:

E-mail: renata.duraciova [at] stuba.sk
Tel.: 02/32 888 534

Predmety výučby:

 • Databázové systémy v GIS
 • Informačné technológie
 • Manažment priestorových informácií
 • Projektovanie a realizácia GIS
 • Analýza kvality geoúdajov

Výskum:

 • geoinformatika
 • geografické informačné systémy (GIS)
 • priestorové databázy
 • priestorové analýzy
 • analýza kvality priestorových dát a modelovanie neurčitosti
 • matematické metódy v GIS

Členstvo v profesijných organizáciách:

 • Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky (KS SR) - člen od r. 2010, člen výkonného výboru od r. 2011
 • Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI) - člen od r. 2008, člen predsedníctva od r. 2011