Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

XVIII. ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii

 

Termín a miesto konania: 29. – 31. máj 2019, Kočovce - učebno-výcvikové zariadenie Stavebnej fakulty STU

Kontakt: pocitacovapodpora2019 [at] gmail.com

Program konferencieRegistrácia a vložné:

Účastníci: 40 EUR s DPH (zahŕňa spoločenský večer, občerstvenie počas prestávok a zborník abstraktov)

Študenti: 15 EUR s DPH, v prípade aktívnej účasti (prednáška/poster) sa registračný poplatok odpúšťa

Na záväzné prihlásenie sa použite registračný formulár. Po zaregistrovaní nezabudnite uhradiť vložné.Termín registrácie aktívnych účastníkov a zaslania abstraktov je 15.3.2019 31.3.2019.

Termín registrácie pasívnych účastníkov a termín úhrady vložného je 31.3.2019.Údaje o platbe:

Usporiadateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255
Organizačná zložka: Stavebná fakulta
Katedra geodetických základov
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Sídlo a adresa banky: Radlinského 32, P.O.Box 13, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: SK7481800000007000084162
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: 0122000319
Konštantný symbol: 0308

Pri platbe, prosím, dbajte na správne zadanie variabilného symbolu. Kvôli jednoduchšej identifikácii platby uveďte do poznámky (správy pre prijímateľa) priezvisko účastníka. Po pripísaní vložného na účet Vám bude vystavená faktúra, ktorá bude zaslaná elektronicky na e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii. Originál faktúry obdržíte pri registrácii na konferencii. Ak vyžadujete zaslanie originálu poštou pred konaním konferencie, dajte nám, prosím, vedieť.

Uhradené účastnícke poplatky nie je možné vrátiť.Ubytovanie a stravovanie:

Ubytovanie bude zabezpečené v zariadení Stavebnej fakulty STU, a to buď v budove kaštieľa alebo v novej prístavbe. Cena za 1 osobu / noc je 12.50 €.

Študenti budú mať možnosť využiť ubytovanie v telocvični ZŠ Kočovce (treba si doniesť karimatku a spacák). Ubytovanie v telocvični je zadarmo, bude však potrebné zaplatiť zálohu 20 € / osoba, ktorá bude po ukončení pobytu vrátená.

Prevádzkovateľ kúrie vie zabezpečiť raňajky, obedy, večere aj občerstvenie počas prestávok. Obed počas piatkovej exkurzie bude vo vlastnej réžii. Špeciálne požiadavky (alergie, vegetárianska, vegánska strava, atď.) bude potrebné uviesť pri registrácii. Orientačné ceny: raňajky 3.40 €, obed 5.50 €, večera 4.70 €. Štvrtkový raut je zahrnutý v cene vložného.

Kočovce sú relatívne malá dedina, takže alternatívne zdroje stravy sú limitované, odporúčame preto využiť možnosť spoločného stravovania.

 

Príspevky a postery:

Účastníci majú možnosť prezentovať svoje vedecké práce vo forme príspevkov alebo posterov.

V oboch prípadoch je potrebné zaslať abstrakt v slovenskom alebo českom jazyku na e-mailovú adresu pocitacovapodpora2019 [at] gmail.com

Prosíme o dodržanie limitu rozsahu abstraktu 1500 znakov.

  Template Šablóna na abstrakty  Termín na odoslanie abstraktov je 15.3.2019 31.3.2019.

   

  Predbežný program:

  utorok 28.5.: príchod účastníkov zo vzdialenejších oblastí, večerná grilovačka
  streda 29.5.: 1. deň konferencie
  štvrtok 30.5.: 2. deň konferencie, večerný raut
  piatok 31.5.: exkurzia  Organizačný tím:

  Tibor Lieskovský (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

  Alexandra Rášová (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

  Katarína Hladíková (Univerzita Komenského v Bratislave)

  Peter Bisták (Pamiatkový úrad SR)

  Peter Pavúk (Univerzita Karlova, Praha)

  Peter Demján (Akademie věd České republiky, Praha)

   

  Usporiadatelia:

  Stavebná fakulta STU Filozofická fakulta UK, Bratislava
  Archeologický ústav AV ČR Filozofická fakulta, UK, Praha
  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

   

  Sponzori:

  Geotronics Slovakia - Oficiálny distribútor prístrojov Trimble