Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov
Dizertačné práce RIEŠENÉ - obhájené

Prijatí v akademickom roku 2017/2018

Richard Czikhardt: Monitorovanie stability územia na regionálnej úrovni pomocou družicovej radarovej interferometrie.
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.

Daniela Piačková: Modelovanie tiažového poľa topografických hmôt pomocou spektrálnych metód
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.


Prijatí v akademickom roku 2016/2017

Martin Leško: Monitorovanie prírodných rizík na Slovensku s využitím družicovej radarovej interferometrie
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.

Robert Peschl: Analýza neurčitých časovo-priestorových dát
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.


Prijatí v akademickom roku 2015/2016

Milan Muňko: Využitie metód strojového učenia a pokročilej dátovej analýzy v geografických informačných systémoch
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.

Peter Špánik: Využitie odrazených signálov GNSS (GNSS-reflektometria) na monitorovanie zmien prostredia
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.


Prijatí v akademickom roku 2014/2015

Martin Imrišek: Monitorovanie zmien vlhkosti atmosféry spoločnou analýzou meraní viacerých družicových navigačných systémov
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.

Pavol Letko: Analýza relativistických efektov a ich detekcia v metódach kozmickej geodézie
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.


Prijatí v akademickom roku 2013/2014

Zuzana Ďuríčková: Komplexné riešenie problematiky určovania topografických efektov
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.

Alexandra Rášová: Substanciálna analýza viditeľnosti v prostredí GIS
Školiteľ: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
Konzultant: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.


Prijatí v akademickom roku 2012/2013

Matúš Bakoň: Monitorovanie stability územia pomocou technológie InSAR
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.

Lukáš Karell: Hĺbková analýza priestorových dát v prostredí GIS
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.

Miroslava Majkráková: Určovanie fyzikálnych výšok na území Slovenska
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Konzultant: Ing. Juraj Papčo, PhD.

Tomáš Štefanička: Geoprocesné služby v prostredí technológie Cloud computing
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Konzultantka: Ing. Renata Ďuračiová, PhD.


Prijatí v akademickom roku 2010/2011

Kristína Kročková: Harmonizácia priestorových dát domény ochrany kultúrno-historického dedičstva
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Konzultant: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.