Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Katedra geodetických základov spolu s Katedrou geodézie  zabezpečuje študijný program Geodézia a kartografia v rámci bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia.

V rámci inžinierskeho štúdia katedra garantuje povinne voliteľné predmety v oblasti Geoinformatika a Globálna geodézia.

 

Predmety bakalárskeho štúdia:

 • CAD systémy v geodézii 1, 2
 • Fyzikálna geodézia 1
 • Geoinformatika
 • Globálna geodézia 1
 • Globálne navigačné systémy
 • Informačné technológie
 • Kartografická tvorba a reprodukcia
 • Kozmická geodézia 1
 • Priestorové modelovanie v GIS
 • Programovanie
 • Spracovanie a analýza meraní 1, 2
 • Štruktúra a dynamika Zeme (voliteľný)
 • Výučba v teréne z bodových polí

Predmety inžinierskeho štúdia:

 • Analýza kvality geoúdajov (voliteľný)
 • Databázové systémy v GIS
 • Družicová geodézia
 • Fyzikálna geodézia 2
 • Geodynamika
 • Geometria a relativita v geodézii (voliteľný)
 • GIS in Building Sciences (študijný program Civil Engineering, predmet vyučovaný v angličtine)
 • Globálna geodézia 2
 • Gravimetria
 • Kozmická geodézia 2
 • Manažment priestorových informácií
 • Matematické modely v geodézii (študijný program Matematicko-počítačové modelovanie)
 • Metrológia v geodézii
 • Objektovo orientované programovanie v geodézii (voliteľný)
 • Projektovanie a realizácia GIS
 • Spracovanie a analýza meraní 3
 • Výučba v teréne
 • Webové technológie v GIS

Predmety doktorandského štúdia:

 • Geodynamika
 • Geografické informačné systémy
 • Globálna geodézia
 • Spracovanie a analýza meraní

Viac informácií nájdete v Katalógu predmetov.