Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU
Operačný program výskum a vývoj
EU - regionálny rozvoj
Agentúra ministerstva školstva vedy a výskumu
ENG version

Národné centrum diagnostikovania deformácií
zemského povrchu na území Slovenska

ITMS: 26220220108
začiatok realizácie aktivít projektu: 1.12.2010
Skončenie realizácie aktivít: 30.11.2013 (Projekt bol predĺžený do 31.5.2014)
Slovenská technická univerzita
Katedra geodetických základov

O projekte
Sieť monitorovaných bodov
Analýza meraní
Výstupy projektu
Kontakt

Družicové merania

Úvod k družicovým meraniam pripravujeme.
Analýzou družicových meraní získavame informácie o aktuálnom objeme vodnej pary v troposfére, viac...

Gravimetrické merania

Pripravujeme obsah.

Deformácie zemského povrchu

Pripravujeme obsah.