Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU
Operačný program výskum a vývoj
EU - regionálny rozvoj
Agentúra ministerstva školstva vedy a výskumu
ENG version

Národné centrum diagnostikovania deformácií
zemského povrchu na území Slovenska

ITMS: 26220220108
začiatok realizácie aktivít projektu: 1.12.2010
Skončenie realizácie aktivít: 30.11.2013 (Projekt bol predĺžený do 31.5.2014)
Slovenská technická univerzita
Katedra geodetických základov

O projekte
Sieť monitorovaných bodov
Analýza meraní
Výstupy projektu
Kontakt

Bezručka J.: Vplyv výpočtovej stratégie na výsledky spracovania GNSS meraní. In: TATRY2011, Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch, Bratislava, ISBN 978-80-89626-00-7, s. 15-22, 2012. fulltext

Hefty J., Gerhátová Ľ: Prvé experimentálne merania družíc Galileo na Slovensku a ich analýza metódou PPP. In: TATRY2011, Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch, Bratislava, ISBN 978-80-89626-00-7, s. 63-70, 2012. fulltext

Hefty J., Gerhátová Ľ, Papčo J.: Vplyv multipath pri kinematickom určovaní polohy a možnosti jeho redukcie. In: TATRY2011, Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch, Bratislava, ISBN 978-80-89626-00-7, s. 79-89, 2012. fulltext

Igondová M.: Nový referenčný rámec IGS08 v spracovaní GNSS meraní. In: TATRY2011, Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch, Bratislava, ISBN 978-80-89626-00-7, s. 47-54, 2012. fulltext

Mikolaj M., Mojzeš M.: Neistota v určení korekcií absolútnych gravimetrických meraní. In: TATRY2011, Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch, Bratislava, ISBN 978-80-89626-00-7, s. 107-114, 2012. fulltext

Mojzeš M.: Národné centrum diagnostikovania deformácií zemského povrchu na území Slovenska. In: TATRY2011, Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch, Bratislava, ISBN 978-80-89626-00-7, s. 91-98, 2012. fulltext

Papčo J., Majkráková M., Bakoň M., Zahorec P.: Moderné spôsoby určovania fyzikálnych výšok. In: TATRY2011, Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch, Bratislava, ISBN 978-80-89626-00-7, s. 133-141, 2012. fulltext