Prejsť na obsah
Študenti

Harmonogram štúdia na akademický rok 2021/2022

Zimný semester od 20.09.2021 do 13.02.2022
Slávnostné otvorenie akademického roka 20.09.2021
Výučba (13 týždňov) od 20.09.2021 do 18.12.2021
Skúškové obdobie (6 týždňov) od 03.01.2022 do 12.02.2022
Zimné prázdniny od 20.12.2021 do 31.12.2021
Letný semester  od 14.02.2022 do 31.08.2022
Výučba (13 týždňov) od 14.02.2022 do 14.05.2022
Skúškové obdobie (6 týždňov) od 16.05.2022 do 25.06.2022
Letné prázdniny od 27.06.2022 do 31.08.2022
Ročníky končiace inžinierske štúdium – úprava dĺžky letného semestra
Výučba (12 týždňov) od 14.02.2022 do 06.05.2022
Odovzdanie diplomovej práce do 12.05.2022
Uzavretie AIS pre posledný ročník Ing. štúdia 19.05.2022
Recenzie diplomových prác od 16.05.2022 do 27.05.2022
Štátne skúšky inžinierskeho štúdia 26.05. a 27.05.2022
Obhajoba diplomových prác od 06.06.2022 do 08.06.2022
Promócie inžinierskeho štúdia 23.06. a 24.06.2022
Ročníky končiace bakalárske štúdium – úprava dĺžky letného semestra
Výučba (12 týždňov) od 14.02.2022 do 06.05.2022
Odovzdanie bakalárskej práce do 05.05.2022
Skúškové obdobie (4 týždne) od 09.05.2022 do 07.06.2022
Uzavretie AIS pre posledný ročník Bc. štúdia 07.06.2022 o 13:00 hod. 
Recenzie bakalárskych prác od 09.05.2022 do 03.06.2022
Štátne skúšky bakalárskeho štúdia od 13.06.2022 do 16.06.2022
Promócie bakalárskeho štúdia nie sú plánované
Zápisy do vyšších ročníkov
Registrácia predmetov na ZS akademického roka 2022/2023 od 03.05.2022 do 11.05.2022
Elektronický zápis do ZS akademického roka 2022/2023 od 29.06.2022 do 07.07.2022
Zápis znovuprijatých študentov 08.07.2022