Prejsť na obsah
Študenti

Harmonogram štúdia na akademický rok 2019/2020

 

Zimný semester od 23.09.2019 do 15.02.2020
Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 23.9.2019
Výučba (13 týždňov)  od 23.09.2019 do 21.12.2019
Skúškové obdobie (6 týždňov)  od 07.01.2020 do 15.02.2020
Zimné prázdniny  od 23.12.2019 do 04.01.2020
Letný semester  od 17.02.2020 do 31.08.2020
Výučba (13 týždňov)  od 17.02.2020 do 16.05.2020
Skúškové obdobie (7 týždňov)  od 18.05. 2020 do 04.07.2020
Letné prázdniny  od 06.07.2020 do 31.08.2020
Ročníky končiace inžinierske štúdium – úprava dĺžky letného semestra
Výučba (12 týždňov)  od 17.02.2020 do 07.05.2020
Odovzdanie diplomovej práce  do 14.05.2020
Uzavretie AIS pre posledný ročník Ing. štúdia  21.5.2020
Recenzie diplomových prác  od 18.05.2020 do 29.5.2020
Štátne skúšky inžinierskeho štúdia  28.05. a 29.05.2020
Obhajoba diplomových prác  od 08.06.2020 do 10.06.2020
Promócie inžinierskeho štúdia  25. a 26.06.2020
Ročníky končiace bakalárske štúdium – úprava dĺžky letného semestra
Výučba (12 týždňov)  od 17.02.2020 do 17.05.2020
Odovzdanie bakalárskej práce  do 06.05.2020
Skúškové obdobie (4 týždne)  od 11.5.2020 do 09.06.2020
Uzavretie AIS pre posledný ročník Bc. štúdia  o 13:00 hod. 09.06.2020
Recenzie bakalárskych prác  od 11.05.2020 do 05.06.2020
Štátne skúšky bakalárskeho štúdia  od 15.06.2020 do 17.06.2020
Promócie bakalárskeho štúdia  9.10.2020
Zápisy do vyšších ročníkov
Registrácia predmetov na ZS akademického roka 2020/21  od 05.05.2020 do 13.06.2020
Elektronický zápis do ZS akademického roka 2019/20  od 08.07.2020 do 15.07.2020
Zápis znovuprijatých študentov  9.7.2020