Prejsť na obsah
Študenti

Harmonogram štúdia na akademický rok 2020/2021

 

Zimný semester od 21.09.2020 do 13.02.2021
Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 21.9.2020
Výučba (13 týždňov)  od 21.09.2020 do 19.12.2020
Skúškové obdobie (6 týždňov)  od 04.01.2021 do 13.02.2021
Zimné prázdniny  od 21.12.2020 do 01.01.2021
Letný semester  od 15.02.2021 do 31.08.2021
Výučba (13 týždňov)  od 15.02.2021 do 15.05.2021
Skúškové obdobie (7 týždňov)  od 17.05. 2021 do 03.07.2021
Letné prázdniny  od 06.07.2021 do 31.08.2021
Ročníky končiace inžinierske štúdium – úprava dĺžky letného semestra
Výučba (12 týždňov)  od 17.02.2021 do 07.05.2021
Odovzdanie diplomovej práce  do 13.05.2021
Uzavretie AIS pre posledný ročník Ing. štúdia  20.5.2021
Recenzie diplomových prác  od 17.05.2021 do 28.5.2021
Štátne skúšky inžinierskeho štúdia  27.05. a 28.05.2021
Obhajoba diplomových prác  od 07.06.2021 do 09.06.2021
Promócie inžinierskeho štúdia  24. a 25.06.2021
Ročníky končiace bakalárske štúdium – úprava dĺžky letného semestra
Výučba (12 týždňov)  od 15.02.2021 do 07.05.2021
Odovzdanie bakalárskej práce  do 06.05.2021
Skúškové obdobie (4 týždne)  od 10.5.2021 do 08.06.2021
Uzavretie AIS pre posledný ročník Bc. štúdia  08.06.2021 o 13:00 hod. 
Recenzie bakalárskych prác  od 10.05.2021 do 04.06.2021
Štátne skúšky bakalárskeho štúdia  od 14.06.2021 do 17.06.2021
Promócie bakalárskeho štúdia  8.10.2021
Zápisy do vyšších ročníkov
Registrácia predmetov na ZS akademického roka 2021/22  od 04.05.2021 do 12.06.2021
Elektronický zápis do ZS akademického roka 2021/22  od 08.07.2021 do 15.07.2021
Zápis znovuprijatých študentov  9.7.2021